A REIKI A TEREMTÉS EREJE

Isten az Ős Ok, a Forrás, a Szeretet.

    A Reikit az Egyetemes Szeretet erejével tudjuk azonosítani. A Reiki pozitív példaadás, mely belülről fakad. Alapgondolata a Szeretetteljes közeledés és segítőkészség. A Felsőbb Törvényeknek megfelelően az történik, ami mindenki számára a legmegfelelőbb. A Reiki Energia saját intelligenciával rendelkezik, mindig automatikusan odaáramlik, ahol arra a kezelt személynek szüksége van. Megtanít felelősséget vállalni gondolatainkért és cselekedeteinkért. Megtanít szeretni Önmagunkat, megmutatja a Bennünk lévő Teremtő Erőt. Akik változtatni szeretnének az életükön és ezért áldozatokra is hajlandóak, felismerik az Egyetemes Szeretet erejét. Usui Mester felfedezte, hogy a Lélek gyógyítása az elsődleges és ezt követi majd a test gyógyulása. Az általa megalkotott életszabályokban, a „csak ma…” megfogalmazás világosan tükrözi, hogy Itt és Most kell helyesen élni a jelenben, mert ez a mi pillanatunk. A múlt elmúlt, a jövőt pedig most teremtjük.

    Amikor az Ember elveszíti az Egység érzését, permanens kielégítetlenségben él, ezért mindig a Hála állapotát teremtsük meg, hisz soha nem tudhatjuk, hogy mi válik a javunkra. Tartsuk távol magunkat a félelemtől, mert a félelem = fél elem. Aki fél, távol van az Egész állapotától. A rezonancia törvényének értelmében minden, amit gondolunk megvalósulásra váró Teremtő Erő, ezért mindig pozitívan gondolkodjunk és erősítsük hitünket. Teremtsünk békét magunkban és ezt sugározzuk kifelé. Ki mint vet, úgy arat – ez a karma törvénye. A világban minden egyensúlyban van, amit másnak adunk azt kapjuk vissza. Minél többet adunk, annál többet kapunk. Az élet Isten ősi alapelve, ezért szeressünk és tiszteljünk mindent, ami él. A Reiki életszabályai összecsengnek az Egyetemes Szeretet Törvényeivel. A gondolataink teremtenek, a cselekedeteink létrehoznak, a Bennünk lévő Szeretet magasabb frekvenciára emel. Jószándékú cselekedetekben bővelkedjünk és ismerjük meg Szellemünk igaz természetét. Usui Mester a tanítványok gondolkodásának átalakítását fontos tételként vette be a Reiki tanításaiba, ezért a Reiki módszerét a holisztikus-pszichoszomatikus felfogás előfutárának tekintjük. A Reiki osztatlan és polarizálatlan Ősenergia. Teremtő, mert az életet és a fejlődést támogatja. Minden létsíkon hatóképes, mindenkit saját fejlettségi szintjének megfelelően érint meg. Fő célja az ember fejlődése, harmonizálása, ezért nevezzük Spirituális Fejlődési Útnak, melynek csupán mellékhatása a test gyógyulása. Az Ős Ok, amelyből minden megnyilvánulás, létezés és élet ered, az Univerzum legfelső megnyilvánulási szintje. Ezen szint elérése csak megváltozott tudatállapotban lehetséges, ezt hidalják át a Behangolások. A Reiki beavatások során a Teremtő Erővel kerülünk kapcsolatba, csatornává válunk és a Szeretet Energiáját közvetítjük. A Reiki objektív, tudatunktól függetlenül létező és ható erő. A Reikiben a Szeretet lényegét, a jobbá válást, maga az energia jelenti.

    A Reiki mindenki számára ajánlott, mert a Szeretet Energiája komplexen hat a kezelt személy gondolkodására, viselkedésére, tudatos vagy tudatalatti szférájára. Lehetőség nyílik tér- és időbeli korlátozások nélkül energiát és információt küldeni jelen vagy jövőbeli időpontokra is. Ez a lehetőség a Reiki úgynevezett elvont alkalmazásához tartozik. A Reiki belső megismerési, önismereti módszer, ahol az energiaküldéssel párhuzamosan a kezelt személyről és dolgokról információ érkezik vissza. A Reiki Univerzális Életenergia, fontos a hála és a tisztelet, hogy a Reiki energia közvetítői lehetünk. Ez az energia nagyon magas energiatartományba tartozik. Folyamatosan visz előre, hogy egyre magasabb szintjeit éljük meg a Tudatosságnak és a tökéletességnek. A Szabadakarat Szent Törvénye az Univerzumnak, melyet a Reiki tiszteletben tart. Ha kéred a Reiki tiszta energiáját, csatornává válsz, és összekapcsolódsz a Teremtő Erővel. A Reiki értéke az egyszerűségében és eszköztelenségében áll, bárhol és bármikor gyakorolhatjuk. Fontos a ráhangolódás, a kérés, és mindig hálával fejezzük be az energia közvetítését.

A Fény az életed része,
A Szeretet a vége,
Az Öröm a közepe,
A Hála legyen az eleje !

    A Reiki segít rosszullét esetén, enyhíti a műtéti stresszt, annak testi-lelki megpróbáltatásait, valamint gyorsabb és kevésbé fájdalmas szülést tesz lehetővé, megnyugtatja a zaklatott idegállapotokat, segít megszabadulni a szenvedélyektől és le tudja rövidíteni a haldoklást, könnyebb elmenetelt biztosít. A haldokló félelmét megszünteti, így békében megy át a Túlvilágba. A Reiki az Univerzális Szeretet egyik legszebb megnyilvánulása. Amikor már az emberben elég mély az alázat és életfeladata teljesítéséhez szüksége van rá, megnyitja a harmadik szemet. E képesség birtokában mindenkiben és mindenben meglátjuk Istent. Felismerjük, hogy a világ csak káprázat és a dolgok a harmónia természetes állapotába kerülnek.

    A Reiki energia segít aktiválni a koronacsakrát, mely összeköt minket magasabb rendű énünkkel. Életünk negatív eseményei során lezárunk, hogy megvédjük a szívünket és így nem engedjük a Szeretetet egyik irányba sem áramlani. A Reiki hatására ezek a falak elkezdenek lebomlani és megértjük, hogy az életünkben levő szituációkat mi hozzuk létre azért, hogy tanuljunk belőlük. Ha elengedjük a régi gondolatokat és érzéseket, elérjük igazi kifejeződésünket, legmagasabb képességünket, hogy azzá váljunk, akik valójában Vagyunk. A Reiki segít abban, hogy az egész Emberiség egy magasabb szinten élhessen.

    A Reiki Teremtő Energia, mert hatására az életképesség fokozódik, az ellenállóképesség nő és a fejlődés gyorsul. Főként az élőlényekre hat, de élettelen dolgok is feltölthetők vele., pl. étel, ital, gyógyszer. Teremtő Erő, mert az energia körökben az Energiák nemcsak összeadódnak, hanem hatványozódnak. A kérés fontos. Aki nem tud kérni, az nem is kap. Azt, hogy mi fog történni és teljesül-e, rábízzuk a Teremtő Erőre és elfogadjuk az eredményt. A Reikiben a Behangolások a Magasabb Szféráva kapcsolják össze a tanítványt. A be- és felfelé vezető út követelmény a Reikisek számára.

    A Reiki II. fokozatában a Láthatatlan Világból ered a forma és az erő. A forma megalkotása felidézi a neki megfelelő erőt. A Reiki szimbólumai kulcsok a megnyilvánulatlan végtelenhez. Tudatalattink nyelve a szimbólumok nyelve és ugyanezen a nyelven kommunikálnak velünk a Magasabb Világok is. A Világegyetem memóriája az Akhasa mindent megőriz. Ugyanígy a saját életünk eseményei, a jó és a rossz egyaránt kitörölhetetlenül bevésődnek a tudatalattinkba. A Reikivel az emlékhez kötődő negatív energiatartalmat semlegesíthetjük. A Reiki közelebb visz Istenhez, a Világhoz és Önmagunkhoz. A második fokozatban a szimbólumokkal kulcsokat kapunk a meg nem nyilvánult végtelenhez, a Teljességhez.

2002-ben írt Bemutatkozó levelem és hitvallásom a Reikiről

    Mester lettem. Mérföldkő életemben ez a változás. Előre megyek az Utamon. Az Út a Végtelenbe visz, az Ősforráshoz. A Szeretet vezérel. Kilétem egyetemleges. A Belső Énem vezet. Az eddigi életszakaszok felkészítettek arra, hogy ráléphessek az Isteni Útra. Mesterré lenni, ez egy állomás. Az élet, a sors szolgáltatja a továbbhaladást. A Szeretet ösvényén indulok tovább, hogy megosszam magam a világgal, veletek és átadhassam mindazt, amit értetek tehetek. A Reiki Szeretetteli Fénye jusson el mindenkihez, hol az ego uralkodik, hol a bőség szűkösködik, a végtelen világban. Ez az Út mindannyiunk útja. Visszatérés az Eredethez. A Felemelkedéshez lépcsők vezetnek. Mindannyian várunk egy szóra, egy segítő kézfogásra, hogy új Útra léphessünk.

    Felébredünk és keressük az Igaz Utat, mindazt, ami befelé mutat, Önnön valónkon keresztül megvalósítva. Égi Mesterek köszönöm Nektek, hogy erre az Útra tértem, köszönöm, hogy segítettetek. Kérlek Mindannyiótokat, tartsatok mindig velem és segítsetek a földi létemben. A Magasabb Szellemiség vezéreljen utunkon, hogy felülemelkedjünk minden korláton, amit az ego teremtett számunkra. A Reiki Szeretetteli Fénye felemel és megtisztít minket.

    Átölel az Isten, a Szeretetteli Fény és az Eredethez vezet. A Reiki megtölti lényünket és átadja a valós értéket. A Felemelkedésünket szolgálja a befelé vezető út megtalálása, amit a Reiki támogat. A felsőbbrendű tudás, a magasabb rendű érzelmek, az egészséges test. A Reiki több mint a lét. A Reiki az élet lüktetése. Lecsendesülés. Felemel téged, hogy meglásd a lényeget. A Reiki az utunk része, a test, a lélek és a szellem egysége. A testet építi, a lelket fényesíti, a szellemet vezérli. S ha keressük az Igaz Utat, a Reiki ebben támogat. E hármas egység része létünknek, a jobb világ megteremtésének. Keressük együtt ! Ez mindannyiunk célja. Ezt vallom most is !

2018

Spiritúra